ESCOLA

Qui som

Centre públic únic a tot l’estat amb aquestes característiques:

Edat de l’alumnat: de 6 a 18 anys.

Centre integrat. L’alumnat cursa simultàniament, segons l’edat:
1 – Els ensenyaments de dansa o música i els de règim general de primària
2 – El grau professional de música o dansa i l’ESO
3 – El batxillerat d’arts escèniques en l’especialitat de dansa o música.

L’alumnat té dos tutors: el d’ensenyaments generals i el d’artístics.

Centre pluriterritorial: no puntua la proximitat del domicili.

Per accedir és imprescindible superar una prova d’accés.

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.

Un únic claustre, un únic equip directiu, un sol consell escolar i una única AFA.

Menjador i cuina amb elaboració pròpia de productes de proximitat i ecològics (amb Ecomenja).

El marc horari és de 8 h a 19 h, segons l’etapa educativa i l’especialitat (les famílies del centre han d’estar disposades a assumir les condicions i el compromís que l’aprenentatge de la dansa i de la música requereixen)

Càrrega lectiva superior a la dels altres centres