ESCOLA

Beneficis

Play Video

Amb la música i la dansa, treballem la formació integral de la persona, el desenvolupament personal, les habilitats socials i el seu procés d’aprenentatge.

Segons la neurociència, la música i la dansa, són activitats que estimulen i utilitzen tot el cervell. Escoltar-la, gaudir-la i practicar-la és una de les gimnàstiques cerebrals més completes que hi ha perquè hi estan implicades la percepció, la memòria, l’atenció, la concentració i la presa de decisions.

Afavoreix l’estructura del pensament, el coneixement d’un mateix i els aprenentatges bàsics com la lectura, l’escriptura i les matemàtiques.

L’aprenentatge de la música i la dansa fa sentir bé a les persones, apel·len directament les emocions, imprescindibles per a qualsevol altre aprenentatge. En el dia a dia es treballen els valors de l’esforç (paciència, la confiança, la col·laboració…) el compromís, la constància, les habilitats socioemocionals, l’escolta activa i la consciència corporal.

Ensenyar als nens el valor de l’esforç i la perseverança, és la clau de formar adults responsables.